Persondata spørgeskema

Navn
Email
Telefon nr.

Vi ved, om vi er dataansvarlig, databehandler eller begge dele

Vi ved, hvad vi skal have styr på af aftaler og beskrivelser

Vi ved, hvor vore persondata rent fysisk ligger, også når andre opbevarer dem

Vi ved, hvad vi skal fortælle vore borgere om deres rettigheder til at modtage egne data

Vi ved, hvad vi skal fortælle vore borgere om, deres rettigheder til at blive glemt og få rettet oplysninger

Vi har en procedure for, hvordan det skal gøres

Vi har dokumenteret sikkerheden i forhold til hvordan borgerens data kommer ind, flytter rundt og opbevares

Vi har styr på vore medarbejderes data

Vi har en opdateret IT personalepolitik

Vi har beskrevet vores fysiske og organisatoriske IT sikkerhed

Hvis I ønsker, at vi giver jer en kort status på jeres parathed til Persondataforordningens krav, bedes I udfylde kontaktinformationerne nedenfor.
Når I udfylder kontaktinformationerne og klikker på 'send svar', giver I jeres samtykke til, at vi må kontakte jer via. e-mail eller telefon.Leave a Reply